• ТӨГС.
  Үүрэг хариуцлага

  Бид хөгжлийг хөтөлж, нийгмийг манлайлан, зах зээл болон хамтрагчаа хүндэтгэж, үндсэн зорилгоо бүрэн таниулна. Компанийн санхүү, мэдээллийг ил тод, үйл ажиллагааг тогтвортой байлгана. Монголын тэргүүлэгч ажил олгогч байна.
 • ТӨГӨЛДӨР.
  Соёл, Бүтээгдэхүүн

  Орчин цагийн зах зээлийг манлайлан тодорхойлж, хүнсний монгол брэндийг бүтээн үйлдвэрлэгч байна. Дэлхийн түвшний бизнесийн байгууллагуудтай түншилж, хамтын ажиллагааг өрнүүлнэ. Монголын хэл, соёлын өвөрмөц өвийг хадгалан хамгаалж хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.
 • ТУНГАЛАГ.
  Ёс зүй, орон зай

  Бид хүн, нийгмийн хөгжилд оруулж буй хувь нэмэр, үнэт зүйлээ дээдлэнэ. Компанийн хөгжил нь үйлдвэрлэлийн шинэ технологи дээр суурилна. Бизнесийн ил тод байдал, аюулгүйн нөхцлийг хангаж ажиллана.