АПУ КОМПАНИ “ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛ ОЛГОГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА” -ААР ШАЛГАРЛАА

15.02.2021


Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах Үндэсний зөвлөлийн санаачилгаар ХНХЯ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нар хамтран “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг”-үүдийг тодруулан, АПУ ХК-г “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд хүртээмжтэй оны шилдэг ажил олгогч аж ахуйн нэгж байгууллага” -аар шалгаруулан өргөмжлөлийг ХНХ-ын сайд А.Ариунзаяа Захиргаа, Хүний нөөц эрхэлсэн захирал Ш. Дөлгөөнд гардууллаа.

АПУ ХК нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн оролцоог сайжруулах чиглэлд 2020 онд 13 ажилтан ажилд авч ажиллуулснаас хараагүй иргэдэд зориулж 2 ажлын байр тусгайлан гаргаж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээр 2 өдрийн үзэсгэлэнг ажлын байрандаа зохион байгуулж дэмжиж ажиллажээ. Мөн ХУД-т оршин суудаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хамгийн ихээр зорчдог авто замын уулзваруудын гэрлэн дохионд дуут дохиологч байрлуулах ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, БЗД-ийн нутаг дэвсгэрт байрлах АПУ компанийн Тайгер шар айргийн үйлдвэрийн дотоод болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайг тусгай хэрэгцээт хүмүүст хүртээмжтэй болгон тохижуулан ажилласан байна.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах Үндэсний зөвлөлийн санаачилгаар ХНХЯ, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар хамтран 2 дахь удаагаа зохион байгуулсан энэхүү арга хэмжээ нь сайн туршлагыг олон нийтэд түгээх, бусдад үлгэр дуурайлал болгох томоохон ач холбогдолтой бөгөөд АПУ компанийн хувьд цаашид ч эдгээр иргэдэдээ хүртээмжтэй байх бодлого баримтлах, дэмжин ажиллахаа илэрхийлсэн юм.