АПУ ХК ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ

19.02.2019


АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 02-р сарын 19-ний өдрийн 19/02 тоот тогтоолоор 2018 оны бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнг харгалзан нэгж хувьцаанд 46 (дөчин зургаа) төгрөг, нийт 48,896,838,178 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын алба