• Бизнес эрхлэлт

  Бид бүх шатанд багаар ажиллан хамтран туурвиж, хүмүүсээ зоригжуулан дуудаж, урамшуулан тэтгэн, тэргүүлэгч болохын төлөө эрмэлзэнэ.
 • Ил тод байдал

  Ил тод байдлыг эрхэмлэн, хийж буй ажилдаа бусдыг татан оруулж, урамшуулахын тулд зорилгоо бүрэн таниулна.
 • Өвөрмөц байдал

  Бид тулгарсан сорилт бүрийг даван туулж, хамтран ажилладаг түншүүд, нийгэмдээ дэмжлэг үзүүлэх ухаалаг замуудыг эрэлхийлнэ.
 • Чин шударга байдал

  Бид хийж байгаа зүйлээ үнэнч шударга, ёс суртахууны сахилга баттай гүйцэтгэж, Монгол улсын байгалийн баялгийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээж, дээд зэргийн стандартуудыг эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд нэвтрүүлж, цаашид улам хөгжүүлэхийн төлөө ажиллана.