Дунд төвшний менежерүүдэд зориулан "Сайн хандлага, Сайн харилцаа, Сайн хүн" сургалт зохион байгуулагдлаа

25.05.2016


APU Академи болон Дэйл Карнеги олон улсын сургалтын байгууллага хамтран APU компанийн дунд төвшний менежерүүдэд “Сайн хүн, сайн хандлага, сайн харилцаа” нэртэй сургалт зохион байгууллаа.

IMG_2062.JPG

Сургалтанд Дэйл Карнеги Олон Улсын сургалтын байгууллагын Монгол дахь сургалт хариуцсан захирал Э.Чинзориг

1. Өөрчлөлтийн менежментийн хэлэлцүүлэг
2. Стресс менежмент
3. Хамтран ажиллах хүсэл төрүүлэх ур чадвар
4. Эерэг уур амьсгалтай ажлын орчинг бий болгох
гэсэн 4 модулийн хүрээнд маш сонирхолтой байдлаар сургалтыг явуулж амьдрал дээр туршигдсан, шинжлэх ухааны нотолгоо дээр суурилсан олон талын мэдээлэл, мэдлэг болохуйц санаа шийдлийг зааж сургасан юм.

IMG_2063.JPG

Энэ удаагийн сургалтанд хамрагдсан менежерүүдийн хувьд маш их ач холбогдолтой сургалт болсоныг онцолж байлаа. Энэ дашрамд уг сургалтыг зохион байгуулсан Захиргаа, Хүний нөөцийн албаны хамт олонд талархал дэвшүүлье!

IMG_2159.JPG

IMG_2189.JPG

IMG_2204.JPG

IMG_2157.JPG

IMG_2150.JPG