Компанийн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд АПУ ХК засаглалын оновчтой хэлбэрийг нэвтрүүлж, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл эрхлэн, нийгмийн сайн сайхан, хөгжил дэвшилд чиглэсэн үйл ажиллагаа зохион байгуулж, үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийг зорьдог.

Цаашид компанийн нийгмийн хариуцлагын бодлогын дагуу нийгэм, хүний хөгжилд чиглэсэн, судалгаанд суурилсан, олон талт, шат дараалсан цогц хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.