Ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ

17.02.2020


АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 02-р сарын 14-ний өдрийн хурлын 20/08 тоот тогтоолоор 2019 оны бизнесийн үйл ажиллагааны үр дүнг харгалзан нэгж хувьцаанд 71 (Далан нэг) төгрөг ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын алба