АПУ ХК-ийн хүний нөөцийн бодлого нь хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдлэх Монгол Улсын Үндсэн хуулийн заалтанд тулгуурлан хүн бүрт тэгш эрх олгодог.

Ажилтан сонгон шалгаруулах үе шат

  1. Нээлттэй ажлын байр үзэх
  2. Холбогдох анкетыг бөглөнө. Анкетыг гараар болон цахим хэлбэрээр бөглөх боломжтой.
  3. Анкетын шалгаруулалтанд тэнцсэн ажил горилогчийг эхний шатны ярилцлагад урина.
  4. Ярилцлаганд тэнцсэн ажил горилогч хоёр дахь ярилцлаганд орох бөгөөд Мэргэжил, ур чадварын шалгалт өгнө.
  5. Шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд сүүлийн шатны ярилцлаганд орсноор эцсийн шийдвэр гарна.