"Талархал"

20.06.2017Үндэсний томоохон үйлдвэрлэгчдийн нэг Говь ХК-д гарсан гал түймрийг ОБЕГ-ийн гал түймэр унтраах аврах ангийн албан хаагчид унтраахаар ажилласан бөгөөд APU компанийн хамт олон иргэний үүргээ ухамсарлан нийт 800 гаруй тонн гал унтраах ус болон албан хаагчдийн ундны усаар хангаж ажилласныг үнэлэн Онцгой Байдлын Ерөнхий Газраас талархал ирүүлжээ. Та бүхний ажил үйлсэд амжилт хүсье!