АПУ ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл (2020 оны 01 сарын 21-ний өдрийн байдлаар):

д/д Хувьцаа эзэмшигч Тоо ширхэг Хувь
1 Шунхлай групп ХХК
596,229,642 56.03 %
2 Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд 266,091,981 25.00 %
3 Steppe Beverage KFT 143,063,648 13.44 %