АПУ ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл (2018 оны 06 сарын 19-ний өдрийн байдлаар):

д/д Хувьцаа эзэмшигч Тоо ширхэг Хувь
1 Туул Интернэшнл ХХК 384,231,000 36.11 %
2 Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд 266,091,981 25.00 %
3 Wit Alliance Limited
149,266,000 14.03 %
4 Голомт банк ХХК
142,079,272 13.35 %
5 Монголиан Бэвэриж Инвестментc ХХК 55,212,572 5.19 %