АПУ ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл (2019 оны 01 сарын 04-ний өдрийн байдлаар):

д/д Хувьцаа эзэмшигч Тоо ширхэг Хувь
1 Туул Интернэшнл ХХК 384,231,000 36.11 %
2 Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд 266,091,981 25.00 %
3 Wit Alliance Limited
149,266,000 14.03 %
4 Steppe Beverage KFT 117,175,348 11.01 %
5 Монголиан Бэвэриж Инвестментc ХХК 55,212,572 5.19 %