АПУ ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэл (2019 оны 07 сарын 31-ний өдрийн байдлаар):

д/д Хувьцаа эзэмшигч Тоо ширхэг Хувь
1 Шунхлай Групп ХХК 541,017,070 50.84 %
2 Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд 266,091,981 25.00 %
3 Steppe Beverage KFT 142,823,682 13.42 %
4 Монголиан Бэвэриж Инвестментc ХХК* 55,212,572 5.19 %

*Шунхлай групп ХХК нь өөрийн 100%-ийн эзэмшлийн охин компани болох Монголиан Бэвэриж Инвестментc ХХК-ийг нэгтгэж, түүний эзэмшлийн хувьцааг шилжүүлэн авсан болохыг 2020.01.20-ны өдөр АПУ ХК-д бичгээр мэдэгдсэн болно.