Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

21.02.2017


Хурлын шийдвэр:

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

 • АПУ ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлав.
 • АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов.
 • АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдээс дараах хүмүүсийг сонгов. Үүнд:
  • П.Батсайхан
  • П.Батчимэг
  • Б.Батбаяр
  • С.Б.Громов
  • Х.Барретт
  • Г.Ганболд
 • АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдээс дараах хүмүүсийг сонгов. Үүнд:
  • Ж.Үнэнбат
  • Ё.Гэрэлчулуун
  • Б.Батжав