Ёс зүйтэй, үр дүнтэй хамтын ажиллагаа бүхий зөв баг, зөв соёлыг бий болгох.

  • Гол ажилтан, залгамж
  • Сингон шалгаруулалт
  • Байгууллагын соёлын судалгаа
  • Ажилтнуудад зориулсан идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагаа