Хүн ба байгууллагын хөгжил хариуцсан менежер

Газар: Захиргаа, Хүний нөөцийн газар

Эхлэх огноо:

Дуусах огноо:

Сонгон шалгаруулалтын явц: Өргөдөл хүлээн авч байна

Цахим шуудан: hr@apu.mn

Үндсэн чиг үүрэг:  

  • Группийн сургалт хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, тогтолцоог бүрдүүлэх
  • Хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөөнд тулгуурлан сургалтын дунд болон урт хугацааны төлөвлөгөөг батлуулах, хэрэгжүүлэхэд чиглэл өгөх, зорилтот сургалтуудыг зохион байгуулах
  • Сургалтын хөтөлбөр болон материалуудад үнэлэлт дүгнэлт өгөх, боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх
  • APU академийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон сургалтуудыг удирдах, чиглүүлэх зохион байгуулах
  • Гадаад болон дотоод сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

  • Бизнесийн удирдлага, хүний нөөцийн менежемент, харилцааны чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн
  • Хүний нөөцийн бодлогын ажлуудыг боловсруулалт хийж, нэвтрүүлэн ажиллаж байсан туршлагатай
  • Төлөвлөх, тайлагнах, зохион байгуулах, үр дүнг үнэлэх тооцох чадвартай
  • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх
Анкет татаж авах Анкет илгээх