2021 оны хагас жилийн тайлан

SemiAnnualReport_sizedcompressed.pdf

4 сар өмнө Дэлгэрэнгүй>


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2021 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД АПУ ХК (цаашид “Компани” гэх)-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн хурлын 2021 оны 03 сарын 10-ны өдр...

8 сар, 2 долоо хоног өмнө Дэлгэрэнгүй>


АПУ ХК-ийн Ногдол ашгийн мэдээлэл

АПУ ХК (MSE:APU) – ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны 2 сарын 15-ны өдрийн шийдвэрээр тус компанийн 2020 оны хоёрдугаар хагас жилийн үр дүнд үндэслэн нэ...

9 сар, 2 долоо хоног өмнө Дэлгэрэнгүй>


“АПУ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

“АПУ” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 08 сарын 13-ны өдрийн 20/15 тоот тогтоолын дагуу эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит...

1 жил, 3 сар өмнө Дэлгэрэнгүй>


АПУ ХК хагас жилийн үр дүнг харгалзан ногдол ашиг хуваарилахаар...

АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2020 оны 08-р сарын 13-ны өдрийн хурлын 20/14 тоот тогтоолоор Компанийн хагас жилийн санхүүгийн үр дүнг харгалзан нийт ...

1 жил, 3 сар өмнө Дэлгэрэнгүй>


АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2020 оны ээлжит хурлын товхимол

АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид та бүхэн 2020 оны ээлжит хурлын товхимлыг эндээс үзнэ үү. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ажлын алба

1 жил, 8 сар өмнө Дэлгэрэнгүй>


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2020 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот, Хан-...

1 жил, 8 сар өмнө Дэлгэрэнгүй>


АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

АПУ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ:АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2017 оны 08-р сарын 18-ны өдрийн 14:00 цагт Улаанбаатар хот...

4 жил, 4 сар өмнө Дэлгэрэнгүй>


Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр

Хурлын шийдвэр: Хувьцаа эзэмшигчдийн 2017 оны ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ. АПУ ХК-ийн 2016 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн ...

4 жил, 9 сар өмнө Дэлгэрэнгүй>