1924

Монгол Ардын Намын Төв хорооны V хурал, Ардын засгийн газрын VII хурлаар “Архины онц эрхийг улсын санд авах тухай” дүрмийг баталжээ. Ийнхүү Улаанбаатар хотод 14 ажилтантай архины анхны үйлдвэр нээгдэв.