1925

Аж ахуйн яамны шийдвэрээр Архины үйлдвэрийг галын аюултай тул хотын төвөөс нүүлгэн, Туул голын хөвөөнд, Богд хааны торгон цэргийн хуучин байранд шилжүүлжээ. Тэр нь одоогийн АПУ ХК-ийн урд талд бөгөөд 1973 он хүртэл тэнд үйлдвэрлэл явагдаж байв.