1927

Чех улсын мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар шар айраг үйлдвэрлэж эхэлсэн.