1940

Монголын хамгийн анхны хар пивог үйлдвэрлэв.