1948

Арвайг боловсруулж, шар айрагны соёолж (солод) бэлтгэх цехийг ашиглалтанд оруулав.