1968

“Алтан Гагнуур” брэндийг худалдаанд анх гаргав.