1971

Ардын хувьсгалын 50 жилийн ойгоор үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ажлыг сайн зохион байгуулж, оногдсон үүргээ амжилттай биелүүлсэн учир Архи пивоны төв үйлдвэрийг БНМАУ-ын Засгийн газрын “Хүндэт жуух бичиг”-ээр шагнажээ.