1972

ЗХУ-ын тусламжтайгаар Архи, пивоны комбинатын барилга, тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний угсралтын ажлыг бүрэн дуусгаж, тохируулга, туршилтын ажлыг хийж, 1972 оны арванхоёрдугаар сарын 31-ний өдөр БНМАУ-ын Засгийн газрын актаар байнгын ашиглалтанд оруулжээ.

Шар айрагны “Нийслэл” брэндийг худалдаанданх гаргаж байжээ.