1973

БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1973 оны нэгдүгээр сарын 12-ны өдрийн 10-р тогтоолоор Архи пивоны төв үйлдвэрийг Улаанбаатарын Архи пивоны комбинат (АПК) гэж нэрлэхээр тогтов.