1974

“Боргио”, “Нийслэл” шар айргийг ЗХУ-ын Эрхүү хот болон Байгаль-Амарын төмөр зам дагуух хот суурингуудад анх удаа экспортолж эхэлжээ.