1995

Германы KHS фирмийн шар айрагны кизельгур шүүлтүүр болон савлах тоног төхөөрөмжийг суурилуулж, ашиглалтад оруулав.