2000 гаруй ажилтнууддаа "Дархлаа дэмжих багц"-аар хангаж ажиллалаа.

29.09.2021


АПУ ХК нь цар тахлын үед нийт 2000 гаруй ажилтнуудынхаа эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд хувь нэмрээ оруулж "Дархлаа дэмжих багц"-аар ханган ажиллаж байна. Ковид 19 цар тахлын үед хүн төвтэй менежментийн бодлого хэрэгжүүлж, ажилтнуудаа Ковид 19 эрсдэлийн даатгалд хамруулах, зайнаас ажиллах боломжоор хангах, түргэвчилсэн оношилгоог үнэ төлбөргүй зохион байгуулах, вакцинд хамруулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, халдвар хамгааллын дэглэм баримтлах мэдээ, мэдээллээр хангах гэх мэтээр эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. 


Бид ажилтнуудынхаа хамтын итгэл үнэмшлээр тодорхойлсон дараах 5 үнэт зүйлсийн хүрээнд бодлого, төсөл, хөтөлбөрүүдээ тодорхойлон ажиллаж байгаа билээ.

- Будсыг дээдлэн эрхэмлэ

- Амжилт өөд хамтдаа

- Үлгэрлэн манлайл

- Уламжлалаа хүндэл, шинийг бүтээ

- Суралц. Нээ. Хөгж 

Хариуцлагаа нэмж, хамтдаа давъя. АПУ Хувьцаат компани