2000

Ус, ундааны үйлдвэрлэлд техник, технологийн шинэчлэл хийж, хийжүүлсэн ундаа, цэвэр усыг 0.5 л, 1 л-ийн хуванцар саванд савлаж эхлэв.