2004

Ус, ундааны үйлдвэрийн хуучин барилга, шугам сүлжээ, техник, технологид иж бүрэн шинэчлэл хийж, жилд 4.5 – 5.0 сая литр бүтээгдэхүүнийг 0.33 л, 0.5 л, 1.5 л, 2 л-ийн хуванцар саванд савлах хүчин чадалтай үйлдвэрийг ашиглалтад оруулжээ.

“APU Цэвэр ус”-ны брэндийг хэрэглэгчдийн гарт хүргэлээ.