2005

Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO-9001 стандартын гэрчилгээг авсан.