2007

Супер премиум зэрэглэлийн “Соёмбо” сархадыг зах зээлд нэвтрүүллээ.