2014

АПУ компани 90 жилийн ойгоо хийж бүтээсэн, шинэчлэн санаачилсан, ололт амжилтаар арвин угтаж байна. Цаашид амжилтаа бататгаж, хүнээ дээдэлсэн ажил үйлээ үргэлжлүүлэхийн сацуу шилдэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлээ төгөлдөржүүлж, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа төгс биелүүлэхийн төлөө ажиллах болно.