2016 онд ноогдол ашиг тараана

24.02.2016


Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5-т заасны дагуу АПУ ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2016 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрийн 16/04 тоот тогтоолоор 2015 оны санхүүгийн жилд нэгж хувьцаанд 70 төгрөгийн ногдол ашиг олгохоор шийдвэрлэлээ.