2017

24.05.2018Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 224 тоот “АПУ ХК-д Эвэргрийн Инвестментс ХХК-ийг нэгтгэхийг зөвшөөрөх тухай” тогтоолоор АПУ ХК-ийн хувьцааг 321,304,553 ширхэг энгийн хувьцаагаар нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрч, хаалттай хүрээнд Хайнекен Азиа Пасифик Пте.Лтд–д 266,091,981 ширхэг, Монголиан Бэвэриж Инвестментс ХХК-д 55,212,572 ширхгийг тус тус эзэмшүүлэхийг зөвшөөрсөн.