2017

24.05.2018


Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын үйл ажиллагааг АПУ ХК-аас тусгаарлаж, АПУ Дэйри ХХК гэх охин компанидаа энэхүү эрх, үүргээ шилжүүлж, 2017 оны 9-р сарын 22-ны өдөр АПУ Дэйри ХХК-ийг үүсгэн байгуулсныг бүртгүүлсэн